Varázsgombolyag
   
   

BEJELENTKEZÉS

E-mail *
Jelszó *
 
Elfelejtettem a jelszavam...
Fonalshop, a fonal webáruház

Terminológia


Ebben a menüpontban az angol nyelvű mintaleírások jobb megértéséhez segítségként összegyűjtöttem a legfontosabb kifejezéseket és azok magyar nyelvű megfelelőit.

 

Horgolós kifejezések

 

Rövidítés      angol kifejezés                        magyar megfelelő

ch                   chain stitch                                 láncszem
sl st                 slip stich                                     hamispálca
sc                    single crochet                             rövidpálca
dc                   double crochet                            egyráhajtásos pálca
tr                     treble crochet                              kétráhajtásos pálca
                       closed picot                                 zárt piko (3 láncszem és egy kúszószemmel visszaöltünk a  

                                                                           kiinduló szembe)
                       open picot                                    nyílt piko
dc2tog            double crochet 2 together            két egyszerre befejezett egyráhajtásos pálca
                       double crochet inc by 1 more       egy szembe öltött 2 egyráhajtásos pálca
                       sc increase by 1                           két rövidpálcát egy helyre öltünk (szaporítás)
sc2tog            single crochet 2 together              két rövidpálcát egybehorgolunk (fogyasztás)


            
Kötőtűk


Kötős kifejezések

 
[  ]                  work within as many times as directed                    a zárójel közötti részt ismételni
(  )                 work within as many times as directed                    a zárójel közötti részt ismételni
*                    repeat following single asterisk as directed             a csillagot követő rész ismétlődik
*  *                 repeat between asterisks as many times directed   a csillag közötti részt ismételni

*  *                 repeat from given instructions                                 a csillag közötti részt ismételni
alt                  alternate                                                                  másik, cserélődik, felvált
beg                begin/beginning                                                       kezdés, kezdeni
bet                 between                                                                   között
BO                 bind off                                                                     leláncolni
CC                 contrasting colour                                                    ellentétes szín, kontraszt szín
CO                 cast on                                                                     szemet felszedni
cont               continue                                                                    folytatni
cn                  cable needle                                                             körkötőtű
dec                decrease/decreases/decreasing                               fogyasztani/fogyasztás(ok)
dpn                double pointed needle(s)                                          zoknikötőtű
fl                    front loop(s)                                                               a szem első „lába”
foll                 follow/follows/following                                                folytatni/következő
inc                 increase/increases/increasing                                    szaporítani/szaporítás(ok)
k                    knit                                                                             sima (kötni)
k2tog             knit 2 stitches together                                               jobbra dőlő fogyasztás, két szemet simán 

                                                                                                        összekötni
kwise             knitwise (as if to knit)                                                  mintha sima lenne
LH                 left hand                                                                     bal kéz (bal tű)
lp(s)              loop(s)                                                                        hurok (a szem „lába”)
M1                make one stitch                                                          egy szemet szaporít
M1 p-st         make one purl stitch                                                   egy szemet fordítottan szaporít
MC               main color                                                                   alapszín
P or p           purl                                                                             fordított
p2tog            purl 2 stitches together                                               két szemet fordítottan összeköt
pat(s)           pattern(s)                                                                     minta/minták
pm                place marker                                                               kötésjelölő elhelyezése
prev              previous                                                                      előző
psso              pass slipped stitch over                                              az átemelt szemet áthúzni a lekötött szem

                                                                                                         felett
pwise             purlwise (as if to purl)                                                 mintha fordított lenne
rem               remain/remaining                                                        marad/maradék
rep                repeat(s)                                                                     ismétlés(ek)
rev St st        reverse stockinette (purl side is the right side)            fordított harisnyakötés (a színén fordított,a 

                                                                                                         visszáján sima)
RH                right hand                                                                    jobb kéz (jobb tű)
rnd(s)           round(s)                                                                       kör(ök)
RS                right side                                                                      a színe
sk                 skip(ped)                                                                      kihagy/kihagyott
skp               slip, knit, pass slip st over (1 st decrease)                   leemel, leköt, az átemelt szemet áthúzni a

                                                                                                         lekötött szem felett
sk2p             slip 1, knit 2 together (2 sts decrease)                         bal tű felé dőlő dupla fogyasztás, leemel,

                                                                                                         két szemet összeköt, az átemelt szemet

                                                                                                         áthúzni a lekötött szem felett
sl st              slip stitch                                                                      leemelt szem/szemet leemelni
sl1k or sl1p  slip 1 knitwise or purlwise                                             1 szemet simán leemel/ fordítottan leemel
ssk               slip, slip, knit these 2 sts together (1 st decrease)        bal tű felé dőlő fogyasztás, leemel, leemel,

                                                                                                          simán összeköt
sssk            slip, slip, slip, knit these 3 sts together (3 sts decrease) jobb tű felé dőlő hármas fogyasztás

                                                                                                           leemel, leemel, leemel, összeköt
st(s)              stitch(es)                                                                       szem(ek)
St st              sstockinette stitch/stocking stitch                                  sima kötés/harisnya kötés (a színén sima, a

                                                                                                           visszáján fordított)
tbl                  through back loop                                                         a szem hátsó lábát/lábán
tog                 together                                                                        együtt/össze
WS                wrong side                                                                     a visszája
wyib or wyif    with yarn in back or front                                               a fonalat hátul vagy elöl vezetve
yfwd               yarn forward                                                                  a fonal előtte van
yo                  yarn over                                                                       ráhajtás
yrn                 yarn                                                                               fonal
            
 
                                     Kötőtűk
 
Horgolótű méretezés (Európa, Egyesült Királyság, USA)

(Crochet Hook Conversion Chart)

European metric          UK size     US size
2 mm                                  14              B/1
2.25 mm                             13               -
2.5 mm                               12              C/2
3 mm                                  11               -
3.25 mm                             10              D/3
3.5 mm                                 9              E/4
4 mm                                    8              G/6
4.5 mm                                 7              7
5 mm                                    6              H/8
5.5 mm                                 5              I/9
6 mm                                    4              J/10
6.5 mm                                 3              K/10½
7 mm                                    2              -
8 mm                                    0              L/11
9 mm                                   00             M/13
10 mm                               000             N/15
12 mm                                   -              O/16
15 mm                                   -              P/19
16 mm                                   -              Q
17 1/2 mm                             -              R
19 mm                                   -              S/35

 
Kötőtű méretezés (Európa, Egyesült Királyság, USA)

(Needle Conversion Chart)
 
European metric        UK size     US size
2 mm                                  14             0
2.25 mm                             13             1
2.5 mm                                 -              -
2.75 mm                             12             2
3 mm                                  11              -
3.25 mm                             10             3
3.5 mm                                 -              4
3.75 mm                               9             5
4 mm                                    8             6
4.5 mm                                 7             7
5 mm                                    6             8
5.5 mm                                 5             9
6 mm                                    4           10
6.5 mm                                 3           10 1/2
7 mm                                    2             -
7.5 mm                                 1             -
8 mm                                    0           11
9 mm                                  00           13
10 mm                              000           15
12 mm                                  -            17
15 mm                                  -            19
20 mm                                  -            36
25 mm                                  -            50

 

horgolótűk

                              A horgolás standard szimbólumai:

 

standard horgolós szimbólumok

 

Kötőtűk

 

 

 

 

A brit és az amerikai kötős-horgolós terminológia különbségei, valamint a fonalvastagságra vonatkozó kifejezések:

 

angol kötős és horgolós kifejezések magyarul

 
   
 
MINTÁK  |
BLOG  |
© 2011 - VARÁZSGOMBOLYAG - MINDEN JOG FENNTARTVA | oldalterv: gyöngy dániel